SMS4PC Desktop Messenger

SMS4PC Desktop Messenger 5.1

Miễn phí
Sends SMS messages from computer desktop
Người dùng đánh giá
4.0  (41 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.1.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SMS4PC
Broadcast SMS messages from your personal computer by connecting it to the phone and accessing the contact list and communicating with the selected addressees. Bulk sending is possible along with browsing history and contacts. Backups are created optionally.
Gửi SMS messages mà không rời khỏi máy tính của anh!
Cắt ngang qua clutter cú điện thoại và địa chỉ e-mail.
Giao mới ăn nghe tin nhắn hay không thông báo với khách hàng trong chốc lát.
Những điều ko thể đã chấm hết.\n\nSMS4PC là một linh hoạt SMS text messaging giải pháp đặc biệt thiết kế cho công ty của anh cần.
Bắt đầu gửi SMS from của máy tính hoặc duyệt mạng trong mấy phút nữa!
Thông tin được cập nhật vào: